STICHTING WOM

 

Stichting Woning op Maat (WOM) is een wooninitiatief voor jong volwassenen met een beperking. De Stichting wordt gevormd door ouders die gezamenlijk voor hun kinderen een toekomstbestendige woning willen realiseren. 

Het huidige bestuur wordt gevormd door ouders van de beoogde woongroep.